Thứ 7, 10/12/2022, 12:50[GMT+7]

Thái Nguyên: Gắn chương trình bố trí ổn định dân cư với xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình này trên địa bàn tỉnh gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

18 giờ trước  318 lượt xem

Đông Anh (Hà Nội): Các tiêu chí Nông thôn mới làm thay đổi cuộc sống người dân dân

Thành công trong xây dựng Nông thôn mới đã mang lại niềm tin yêu của nhân dân vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp. Bằng sự chung sức,...
4 ngày trước
50 lượt xem

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng Nông thôn mới

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã ban hành quyết định số 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP về kế hoạch tổ chức thực hiện một...
4 ngày trước
150 lượt xem

Triệu Sơn (Thanh Hóa): Xây dựng Nông thôn mới nâng cao - Khơi dậy nguồn lực từ sức dân

Hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới với 'thành tích' đáng nể: Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 48 triệu triệu đồng/người/năm; lao động...
4 ngày trước
270 lượt xem

Tây Ninh nâng chất xây dựng nông thôn mới

Tây Ninh đã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng cách tập trung vào những tiêu chí mang tính đòn bẩy, đột phá trong phát...
5 ngày trước
30 lượt xem

Hà Trung (Thanh Hóa): Huy động gần 1.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, huyện Hà Trung đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Hà Trung đã huy...
5 ngày trước
418 lượt xem

Thái Nguyên: Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

Vừa qua, theo chấm điểm của Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh đối với 19 tiêu chí xã NTM nâng cao thì xã Xuân Phương đạt 97,55 điểm, là xã có số điểm cao...
6 ngày trước
338 lượt xem

Nam Đàn (Nghệ An): Xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg, ngày 4/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm 'Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh...
7 ngày trước
527 lượt xem

Hà Nội: Thực hiện tốt các mục tiêu chung về xây dựng Nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 295/KH-UBND của về thực hiện Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc...
8 ngày trước
61 lượt xem

Làng xây dựng 'nông thôn mới' từ thế kỷ trước

Từ cuối năm 1983, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Sản xuất nông nghiệp Sạt đã quyết định xây dựng 'nông thôn mới' cho làng Sạt và làng Minh Tiến, nay...
8 ngày trước
57 lượt xem

Huyện Lang Chánh (Thanh Hóa): Huy động các nguồn lực xây dựng Nông thôn mới

Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/năm, gấp đôi so với năm 2010 cùng 2/9 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), 30/64 thôn, bản đạt chuẩn NTM… bộ...
9 ngày trước
43 lượt xem