Thứ 5, 25/02/2021, 05:46[GMT+7]

Công văn số 564/UBND-KGVX của UBND tỉnh Thái Bình về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa

Ngày 09/02, UBND tỉnh có Công văn số 564/UBND-KGVX về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng hóa.

7 ngày trước  1,275 lượt xem

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân 2020

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ...
10 tháng trước
1,587 lượt xem

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong...
10 tháng trước
1,426 lượt xem

Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngày 9/4/2020, Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công...
10 tháng trước
2,543 lượt xem

Công văn Số 1734/UBND-VX về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công văn Số 1734/UBND-VX về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành...
10 tháng trước
747 lượt xem

Thông báo số 333/SCT-TM về việc cho phép một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại

Ngày 12/4/2020, Sở Công Thương ra Thông báo số 333/SCT-TM về việc cho phép một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại.
11 tháng trước
1,121 lượt xem

Công văn số 1296-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Ngày 7/4/2020, Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 1296-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin.
11 tháng trước
1,392 lượt xem

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình

Ngày 4/4, Sở Y tế có báo cáo số 148/BC-SYT về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình đến 19h00p, ngày 04/4/2020.
11 tháng trước
819 lượt xem

Công văn số 1016-CV/ĐUK về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 01/4/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 1016-CV/ĐUK về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19....
11 tháng trước
567 lượt xem

Báo cáo số 29/BC-KSBT Kết quả bước đầu vận hành hệ thống xét nghiệm Real-time PCR xác định nhiễm Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

Ngày 01/4/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình có Báo cáo số 29/BC-KSBT Kết quả bước đầu vận hành hệ thống xét nghiệm Real-time PCR xác định...
11 tháng trước
879 lượt xem

Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

Ngày 30/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trung học cơ sở và lớp 10...
11 tháng trước
17,077 lượt xem