Thứ 5, 06/05/2021, 12:47[GMT+7]

Công văn số 457/STTTT-BCVT về việc can nhiễu trên băng tần phát thanh FM (87-108) Mhz do hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu

Ngày 10/6/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ra Công văn số 457/STTTT-BCVT về việc can nhiễu trên băng tần phát thanh FM (87-108) Mhz do hiện tượng ống...
11 tháng trước
826 lượt xem

Văn bản số 346/STTTT-TTCNTTVTT về việc cài đặt ứng dụng "Khẩu trang điện tử" Bluezone trên điện thoại di động

Ngày 01/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ra Văn bản số 346/STTTT-TTCNTTVTT về việc cài đặt ứng dụng "Khẩu trang điện tử" Bluezone trên điện thoại di...
1 năm trước
985 lượt xem

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 1-5, Tổng cục Du lịch đã có văn bản số 474/QĐ-TCDL về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại “Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19,...
1 năm trước
694 lượt xem

Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân 2020

Ngày 21 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ...
1 năm trước
1,809 lượt xem

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 8/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 43-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong...
1 năm trước
1,559 lượt xem

Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Ngày 9/4/2020, Tỉnh ủy Thái Bình ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tiếp công...
1 năm trước
2,977 lượt xem

Công văn Số 1734/UBND-VX về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Công văn Số 1734/UBND-VX về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành...
1 năm trước
831 lượt xem

Thông báo số 333/SCT-TM về việc cho phép một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại

Ngày 12/4/2020, Sở Công Thương ra Thông báo số 333/SCT-TM về việc cho phép một số dịch vụ kinh doanh hoạt động trở lại.
1 năm trước
1,237 lượt xem

Công văn số 1296-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Ngày 7/4/2020, Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 1296-CV/BTGTU về việc tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin.
1 năm trước
1,505 lượt xem

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình

Ngày 4/4, Sở Y tế có báo cáo số 148/BC-SYT về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình đến 19h00p, ngày 04/4/2020.
1 năm trước
910 lượt xem