Thứ 3, 27/02/2024, 11:57[GMT+7]

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam hiện nay

Hội nghị lần thức năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX chủ trương đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, coi đó là “một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CNH,HĐH đất nước”.

3 tháng trước  2,366 lượt xem

Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam hiện nay

Với các nước có nền kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình...
6 tháng trước
2,357 lượt xem

Vui, buồn, trăn trở “nghề” cộng tác viên báo chí

Sắp đến kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) – Ngày hội để tôn vinh, tri ân những nhà báo đã và đang đóng góp tâm sức vì một nền báo chí nước...
9 tháng trước
3,738 lượt xem

Tâm huyết với nghề

Sắp tới ngày hội của giới báo chí 21/6, tôi rất phấn khởi, tự hào nhiều năm là cộng tác viên, thông tín viên của rất nhiều tờ báo từ trung ương đến địa...
9 tháng trước
2,493 lượt xem

‘Hợp chủng’ hay ‘Hợp chúng quốc Hoa Kỳ’: Vị đại sứ đau đáu với việc dịch thuật

Chúng ta dịch không đúng tên gọi chính thức đầy đủ của 2 quốc gia lớn trên thế giới, 2 thành viên thường trực Hội đồng bảo an LHQ: Mỹ và Anh - Đại sứ Bùi...
1 năm trước
15,627 lượt xem

Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030

Kết cấu hạ tầng bảo đảm những điều kiện vật chất cơ bản cho quá trình tái sản xuất, bảo đảm nền kinh tế quốc dân tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững....
2 năm trước
16,067 lượt xem

Quê hương, gia đình với việc hình thành tư tưởng cách mạng vô sản của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh lãnh tụ thế hệ đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, người học trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú bất khuất, kiên trung của...
2 năm trước
20,989 lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc và thuộc địa

Trong giai đoạn đầu thế kỷ 20, Nguyễn Ái Quốc đã ra nước ngoài tìm đường cứu nước khi tình hình các cuộc khởi nghĩa, các phòng trào đấu tranh giải phóng...
2 năm trước
32,398 lượt xem

Sức hấp dẫn của tác phẩm báo chí đa phương tiện

Trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng đa phương tiện (ĐPT) trong báo chí truyền thông ngày càng phổ biến. Sản phẩm báo chí truyền thông của...
3 năm trước
59,353 lượt xem