Chủ nhật, 28/02/2021, 23:23[GMT+7]

Vân Đài mây trắng

Tương truyền, để giúp vua cha Trần Nhân Tông mở nghiệp nông tang vùng đất ven biển lộ Long Hưng, Kiến Xương nhằm cung cấp lương thảo cho quân đội nhà Trần, công chúa út của vua là Diệu Dung đã giương cung bắn về phía Đông Nam một mũi tên vàng với lời nguyền nếu mũi tên rơi ở đâu, ở đó là thực ấp của bà.

7 ngày trước  1,813 lượt xem

Hoàng Giang Trần đế

Sử cũ ghi: Sau khi dẹp xong phản loạn Dương Nhật Lễ thời vua Trần Nghệ Tông, khôi phục xã tắc triều Trần, Đại tư đồ Trần Nguyên Đán đã nhìn nhận, đánh giá...
2 tháng trước
3,023 lượt xem

Bách nhạn quần cư

Truyền ngôn, từ “ngày xửa, ngày xưa” vùng Hải Ấp, hương Tinh Cương, đặc biệt là khu vực làng Mỹ Xá (nay là khu Mẽ, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) về...
2 tháng trước
3,395 lượt xem

Tiên sa làng Rẹ

Truyền ngôn rằng, thời Lê trung hưng, ở làng Nhân Lý (tên Nôm là làng Rẹ), tổng Hà Lý, huyện Diên Hà, phủ Tiên Hưng, trấn Sơn Nam Hạ (nay là thôn Nhân...
2 tháng trước
2,787 lượt xem

Thần tích chất chứa hồn làng

Từ thuở “khai thiên, lập địa” người dân “ven bờ cuối bãi” đã có câu ca: “Trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ” với ý thức tưởng nhớ...
2 tháng trước
3,485 lượt xem

Hơn cả vàng mười…

3 tháng trước
2,901 lượt xem

Trăm năm bia đá ...

Tương truyền, từ “ngày xửa ngày xưa”, ở làng Mẽ (nay là khu Mẽ, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) khi nào người dân thấy đầu “cụ rùa” đội bia đá ở Thuần...
3 tháng trước
4,145 lượt xem

Nham Lang tiên hiền

Các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa khi về làng Nham Lang, xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà khẳng định rằng chữ “Nham” trong “Hán tự” có bộ “thạch” bởi nghĩa...
3 tháng trước
4,130 lượt xem

Mậu Lâm sự tích

3 tháng trước
3,965 lượt xem

Thánh mẫu làng Nứa

Tương truyền, cứ vào đầu năm, đầu vụ lúa, các làng khắp vùng miền cử người mang lễ về miếu làng Nứa, xã Khuông Phù, tổng Tống Xuyên, huyện Hưng Nhân (nay...
3 tháng trước
4,294 lượt xem

Địa linh “Song hiển thánh”

4 tháng trước
4,325 lượt xem