Thứ 6, 23/02/2024, 21:41[GMT+7]

Lan tỏa những mô hình phụ nữ học và làm theo Bác

Tích cực triển khai, gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện các phong trào thi đua, bằng nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ đã xây dựng, nhân rộng các điển hình, qua đó góp phần khơi dậy ý thức thi đua, học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ.

4 tháng trước  9,887 lượt xem

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các điển hình tiêu biểu học tập và làm theo Bác Hồ

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi...
4 tháng trước
3,836 lượt xem

Đoàn kết nhân lên sức mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trong lần thứ 3 Bác về thăm...
4 tháng trước
4,236 lượt xem

Sáng tạo trong xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Thời gian qua, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn quận Bình Tân (Thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các đơn vị...
4 tháng trước
3,497 lượt xem

Chiến sĩ quân hàm xanh học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý (Thái Thụy) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc...
4 tháng trước
4,591 lượt xem

65 năm ấy biết bao ân tình

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Từ năm 1946 đến ngày Bác đi xa, dù bận bao công việc...
4 tháng trước
2,744 lượt xem

Đoàn kết nhân lên sức mạnh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Trong lần thứ ba về thăm...
4 tháng trước
4,267 lượt xem

Học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là trách nhiệm, bổn phận của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Ngày 25/10, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Quán triệt, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Xây dựng lực lượng Công an nhân...
4 tháng trước
3,331 lượt xem

Khắc ghi lời Bác dạy, phát triển nông nghiệp hiện đại, nông thôn văn minh, nông dân giàu có

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Thái Bình, Người đã về thăm Thái Bình 5 lần trong những thời điểm khó khăn cũng như...
4 tháng trước
10,701 lượt xem

Thực hiện lời Bác dạy: Công an cách mạng vì nhân dân phục vụ

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân được lực lượng Công an Thái Bình...
4 tháng trước
13,452 lượt xem

Những quân nhân học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quân nhân trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...
4 tháng trước
2,777 lượt xem