Thứ 7, 23/09/2017, 14:18[GMT+7]

Công điện khẩn số 16 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 12h ngày 13/9/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 16/CĐ-PCTT.

13.09.2017 | 18:43 PM

Công điện khẩn số 15 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 19h30 ngày 12/9/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 15/CĐ-PCTT.

13.09.2017 | 07:59 AM

Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 20h30 ngày 11/9/2017 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 14/CĐ-PCTT.

12.09.2017 | 07:50 AM

Công văn số 19 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình về việc bảo đảm an toàn hạ du khi tăng cường xả lũ hồ Hòa Bình

Ngày 10/9/2017, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công văn số 19/PCTT-TL của về việc bảo đảm an toàn hạ du khi tăng cường xả...

10.09.2017 | 09:57 AM

Công điện khẩn số 13/CĐ-PCTT của BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 13h30 ngày 06/9/2017, BCH Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình có Công điện khẩn số 13/CĐ-PCTT gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm...

06.09.2017 | 15:17 PM

Quy định mới về xếp lương, thi nâng ngạch công chức

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu...

30.08.2017 | 10:48 AM

Quyết định về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2017 tại các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải và Thái Thụy

Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ra Quyết định số 2281 về việc công bố dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa vụ Mùa năm 2017 tại các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải và Thái...

28.08.2017 | 09:14 AM

Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 17h 30 ngày 26/8/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT.

27.08.2017 | 07:31 AM

Công điện khẩn số 10/CĐ-PCTT của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 21h30 ngày 25/8/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 10/CĐ-PCTT.

26.08.2017 | 08:52 AM

Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 15h30 ngày 22/8/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 09/CĐ-PCTT.

22.08.2017 | 17:05 PM

Công điện khẩn số 08/CĐ-PCTT của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 21h30 ngày 21/8/2017, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 08/CĐ-PCTT .

22.08.2017 | 09:56 AM

Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình

Hồi 14h ngày 17/08/2017, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công điện khẩn số 07/CĐ-PCTT . Nội dung công điện như sau:

17.08.2017 | 20:14 PM

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa vụ mùa năm 2017

LTS: Ngày 10 tháng 8 năm 2017, UBND tỉnh ra Công văn số 3043/UBND-NNTNMT về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa...

15.08.2017 | 08:09 AM

Công văn số 16/PCTT-TL của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình về việc đảm bảo an toàn hạ du khi xả hồ Hòa Bình

Ngày 11/8/2016, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình ra Công văn số 16/PCTT-TL về việc bảo đảm an toàn hạ du khi xả hồ Hòa Bình.

11.08.2017 | 09:46 AM

Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND các cấp

Ngày 10/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ra Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng...

11.08.2017 | 09:39 AM