Trong tỉnh      Trong nước      Quốc tế      Câu chuyện thể thao
     Đời sống văn hóa      Lễ hội      Du lịch      Ẩm thực      Kiến trúc      Văn nghệ      Thư giãn
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức tỉnh Thái Bình năm 2012
Cập nhật: Thứ ba, 22/5/2012 | 4:29:28 PM

TBĐT: Ngày 21/5/2012, UBND tỉnh Thái Bình đã ra Công văn số 1056/UBND – NC về việc thông báo kết quả kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012.

 >>Danh sách kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2012.

Nội dung Công văn như sau:
Ngày 21 tháng 5 năm 2012, Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012 có Văn bản số 21/HĐTTCC báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Danh sách thí sinh đạt kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012. Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ – CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ – CP; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải nội dung Công văn này kèm theo Danh sách thí sinh đạt kết quả thi tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (có Danh sách kèm theo).

2. Sở Nội vụ gửi danh sách thí sinh có kết quả thi tuyển tới các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thí sinh đăng ký dự tuyển; gửi giấy báo kết quả thi tuyển tới thí sinh dự kỳ thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012.

3. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị mình Danh sách thí sinh có kết quả thi tuyển đăng ký dự thi vào đơn vị mình.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình đăng tin về kết quả thi tuyển công chức của tỉnh năm 2012.

[Trở về]  |   In    
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thông tin truy cập
Số lượt xem trang
0000019805392
Built by ICT Group