Thứ 6, 18/08/2017, 04:36[GMT+7]

Sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động 50

Thứ 2, 31.07.2017 | 08:23:50

Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (cuộc vận động 50) của Bộ Quốc phòng được Bộ CHQS tỉnh thực hiện sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Là đơn vị huấn luyện, cơ động, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu trọng điểm của tỉnh, Đại đội Thiết giáp 22, Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt cuộc vận động 50. 

Thiếu tá Vũ Quế Quỳnh, Chính trị viên Đại đội cho biết: Để bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, VKTBKT tốt đòi hỏi phải có biện pháp đồng bộ, từ việc bảo đảm kho tàng, nhà xe, tủ giá, hệ thống sổ sách đăng ký quản lý đến việc kiểm tra, kiểm kê, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ. Ngoài ra, đơn vị còn quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng và đặc điểm đồng bộ của từng loại phương tiện, trang bị hiện có. Trong những năm qua, nhiều sáng kiến, cải tiến do chính cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thực hiện được áp dụng. Vì vậy, 100% xe, máy của đơn vị bảo đảm tiêu chuẩn an toàn khi đưa vào sử dụng.

Không chỉ ở Đại Đội Thiết giáp 22, cuộc vận động 50 đã lan tỏa, tác động trực tiếp đến công tác kỹ thuật ở hầu hết các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh. Với đặc thù chức năng, nhiệm vụ của mình, những tiêu chí trong cuộc vận động 50 được các cơ quan, đơn vị vận dụng hiệu quả. 

Đại tá Lâm Đức Thuận, Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, cuộc vận động 50 là một tiêu chí đánh giá kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh coi trọng việc phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc vận động phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Công tác kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất và kiểm tra toàn diện được duy trì thường xuyên và có hiệu quả ở từng cấp, thông qua đó đánh giá kịp thời những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra biện pháp giải quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp phát kịp thời cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện. Việc bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất được thực hiện theo đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh cũng đã hoàn thành dự án diezel hóa xe thiết giáp BTR152 cho 7/7 xe thiết giáp. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ ngày kỹ thuật, chế độ bảo quản hàng tuần và duy trì. Tổ chức kiểm định bảo đảm 100% số xe kiểm định đạt tiêu chuẩn tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Chủ nhiệm Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50, chỉ huy các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn đầu tư nhằm sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, đúng nội dung. Trong năm 2016, LLVT tỉnh đã huy động hàng trăm ngày công lao động để củng cố cơ sở kỹ thuật và kho tàng, trạm xưởng. Song song với nhiệm vụ trên là phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Nhiều mô hình đã được áp dụng vào thực tế nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mang lại hiệu quả tích cực.

Tất Đạt