Thứ 7, 19/08/2017, 19:58[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị

Thứ 3, 16.05.2017 | 14:36:02

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217-QÐ/TW, Quyết định số 218-QÐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền” được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng ngày 16/5 tại Hà Nội.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã quyết tâm, chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động, chương trình giám sát phù hợp với Hiến pháp, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật MTTQ Việt Nam; chủ trì và phối hợp triển khai các hoạt động giám sát về các vấn đề, lĩnh vực như chính sách với người có công, bảo vệ môi trường, thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân… 

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương đã tổ chức 10 chương trình giám sát; MTTQ các cấp ở địa phương đã tổ chức 56.689 cuộc giám sát và 30.661 cuộc phản biện xã hội. MTTQ các cấp ở địa phương còn phối hợp tổ chức 90.841 cuộc đối thoại, tạo điều kiện cho người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp phần quan trọng tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị xã hội. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần thiết thực vào việc xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, phổ biến tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nội dung của Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời tiếp tục chủ động tổ chức triển khai, tham gia thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế, quy định. Bám sát nội dung công tác dân vận trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng để xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu các kiến nghị để hoàn chỉnh các cơ chế còn thiếu, chưa đồng bộ làm cản trở quá trình giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chủ động phối hợp, phát huy lực lượng của các tổ chức, cơ quan hữu quan, các thành viên hội đồng tư vấn, chuyên gia có kinh nghiệm trên các lĩnh vực tham gia vào quá trình giám sát và phản biện xã hội. Nắm dư luận xã hội, ý kiến của các tầng lớp nhân dân để lựa chọn, xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội bảo đảm yêu cầu thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực. Tiếp tục tập huấn chuyên sâu, nâng cao nhận thức, hiểu biết, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn công tác, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt.

Thanh Huyền