Thứ 7, 19/08/2017, 20:10[GMT+7]

Giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I năm 2017

Thứ 5, 13.04.2017 | 14:30:28

Hội nghị giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017 được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng ngày 13/4.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động xây dựng định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2017, hướng dẫn cụ thể đối với các chương trình trọng tâm; chỉ đạo các đơn vị trong Khối giáo dục lý luận chính trị đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, kiến thức mới về xây dựng Đảng, quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở các huyện, thành phố; tham mưu giải quyết các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong Khối. Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong quý, toàn tỉnh mở 122 lớp cho 19.934 lượt học viên (đạt 38% số lượng học viên so với kế hoạch năm). Công tác phối hợp tổ chức mở lớp học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và tổ chức quản lý, xây dựng cơ sở vật chất được các đơn vị trong Khối chú trọng thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Khối giáo dục lý luận chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên trách và kiêm chức làm công tác giáo dục lý luận chính trị, trong đó chú trọng công tác tập huấn nghiệp vụ, nghiên cứu lý luận thực tiễn, cập nhật thông tin thời sự, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tăng cường trao đổi, đối thoại với người học; nghiên cứu tổng kết các mô hình điển hình tiên tiến thành mô hình lý luận. Chú trọng công tác quản lý học viên; tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập; các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị làm tốt công tác quản lý tài chính bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Thanh Huyền