Chủ nhật, 24/09/2017, 22:53[GMT+7]

Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Sở Tài chính

Thứ 6, 19.05.2017 | 16:58:14

Chiều ngày 19/5, Tổ giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy làm tổ trưởng tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Thái Bình đến năm 2020 tại Sở Tài chính.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết của Đảng tại Sở Tài chính.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp về quản lý tài chính – ngân sách góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, kết quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thu ngân sách năm 2016 đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. 

Thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng ủy Sở Tài chính đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao về đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện tốt việc huy động nguồn lực đầu tư, chính sách đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, cơ quan, đơn vị bảo đảm trong sạch, vững mạnh, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ổn định.

Tại buổi giám sát, các thành viên Tổ giám sát đã trao đổi làm rõ những kết quả đạt được và một số vấn đề vướng mắc trong thực hiện nghị quyết của Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan tăng cường công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, giải pháp của tỉnh; chủ động nghiên cứu, tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những biện pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Rà soát các chương trình hành động, kế hoạch, cơ chế chính sách, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, tránh thất thoát, lãng phí; tập trung tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thu hút đầu tư... Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị...

Xuân Phương