Chủ nhật, 24/09/2017, 22:54[GMT+7]

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Thứ 6, 19.05.2017 | 17:16:27

Chiều ngày 19/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh (2016 - 2017) với chủ đề "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình”

Đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài. Ảnh: Thành Tâm

Đề tài do đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm chủ nhiệm.

Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài được thực hiện trong thời gian 12 tháng (từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017) với 4 nội dung: Một số vấn đề lý luận chung về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh;Thực trạng việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình qua phân tích kết quả điều tra xã hội, bài học kinh nghiệm; Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các ngành, giới, lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân, quá trình đảng bộ, một số ngành, giới và các tầng lớp nhân dân Thái Bình thực hiện những lời dạy của Bác; Các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình.

Sau 1 năm thực hiện, đề tài đã đánh giá khách quan, sâu sắc thực trạng học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình; chỉ ra được nguyên nhân của thực trạng; đề xuất, luận chứng được tính khả thi của những giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình; đề xuất được những kiến nghị, cơ chế cụ thể để thực thi có hiệu quả các giải pháp mà đề tài đưa ra.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khách quan, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành đánh giá, nghiệm thu đề tài đã thảo luận, nhận xét về kết quả của đề tài và các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiến hành đánh giá, xếp loại vào phiếu đánh giá và bỏ phiếu. Kết quả, 7/7 thành viên của Hội đồng đã nhất trí đánh giá nghiệm thu đề tài đạt loại xuất sắc.


Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh


Có thể nói đề tài "Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Thái Bình” mang tính thực tiễn rất cao. Về nội dung nghiên cứu, nhóm tác giả đã khảo sát tương đối hoàn chỉnh, hệ thống các vấn đề được nghiên cứu từ trước đến nay, trên cơ sở đó kế thừa những kết quả nghiên cứu đã đạt được, từ đó tạo cho mình khung lý thuyết riêng về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Các tác giả cũng đánh giá một cách tương đối toàn diện thực trạng việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Thái Bình gắn với từng đối tượng khác nhau, từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá mặt tích cực, hạn chế để xác định vấn đề phát sinh và đề xuất 4 nhóm giải pháp rất phù hợp, có tính khả thi và có thể thực hiện được trong điều kiện hiện nay của tỉnh. Về hình thức, kết cấu của đề tài được triển khai lôgic, chặt chẽ, văn phong diễn đạt trong sáng, dễ hiểu, rõ ràng, có tính hấp dẫn, tươi mới tạo niềm tin cho người đọc. Chúng tôi đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ Thái Bình có sự hỗ trợ cần thiết để nhóm tác giả xuất bản sách đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh để nhân rộng các kết quả nghiên cứu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Sử, Trưởng khoa Khoa học xã hội, Đại học Thủ đô Hà Nội


Đề tài này có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rất cao. Trước hết, đề tài đóng góp cho khoa học chính trị nói chung và ngành Tuyên giáo nói riêng một công trình nghiên cứu có giá trị về chuyên môn, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu và truyền bá tư tưởng Hồ Chí Minh. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài càng rõ hơn, đó là sự tổng kết chặng đường hơn 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Thái Bình, để từ thực tiễn mà đúc kết, bổ sung cho lý luận, soi chặng đường tiếp theo để thực hiện tốt hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là đề tài không trùng lặp với bất cứ công trình nghiên cứu nào đã công bố, nguồn tài liệu của đề tài khá phong phú, tin cậy. Công trình này cũng được thực hiện công phu, dồi dào số liệu, trình bày quy chuẩn, văn phong sáng rõ, mạch lạc, lý luận nhưng không cằn cỗi mà tương đối hấp dẫn. Nếu dùng công trình này làm tài liệu học tập trong nhà trường rất có hiệu quả.


Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Trường Chính trị tỉnh


Trước hết, đây là đề tài mang ý nghĩa thực tiễn rất cao khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đối với Thái Bình, nơi mà Bác Hồ đã về thăm 5 lần và dành cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh những tình cảm đặc biệt thì càng có ý nghĩa hơn. Đây là đề tài thể hiện cách tiếp cận hệ thống, lịch sử và liên ngành trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn. Các số liệu phong phú, khảo sát các nguồn tư liệu khác nhau, cách thức phân tích số liệu đã bảo đảm cập nhật, chính xác, đại diện và độ tin cậy cao; cung cấp hệ thống tư liệu đầy đủ, khoa học về cơ sở lý luận, quan điểm chỉ đạo của Đảng ta, sự triển khai thực hiện sáng tạo của Thái Bình trong hơn 10 năm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tiến sĩ Trần Thị Bích Hằng, Trưởng ban Văn hóa  Xã hội, HĐND tỉnh

Có thể nói, vấn đề mà nhóm tác giả lựa chọn nghiên cứu rất trúng; thời gian lựa chọn, đánh giá và nghiệm thu đề tài cũng rất phù hợp, đúng thời điểm cả nước đang sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Bác. Đề tài cung cấp cho người đọc bức tranh toàn cảnh từ lý luận đến thực tiễn vấn đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Thái Bình; đánh giá kết quả đạt được, hạn chế và chỉ ra nguyên nhân của từng nhóm đối tượng nghiên cứu và rút ra  các bài học kinh nghiệm nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân tỉnh Thái Bình.


 Tiến sĩ Vũ Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình


Kết cấu đề tài rất hợp lý, bao quát tất cả các thành tố của quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sáng tạo của đề tài chính là đưa thêm nội dung lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nếu sau này đề tài được in thành sách sẽ là cẩm nang quý cho cán bộ, đảng viên và những người dân muốn tìm hiểu về Bác; những người muốn nghiên cứu, tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nếu nội dung đề tài được chuyển hóa thành sách chuyển tải đến các đối tượng học sinh, sinh viên trong các trường học sẽ giúp bồi dưỡng đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ, tạo động lực để các em rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp sức mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.


 

Thanh Huyền – Mạnh Cường