Thứ 4, 29/11/2023, 19:20[GMT+7]
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức hòa đồng bộ tổ máy số 1 phát điện lên lưới điện quốc gia

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 chính thức hòa đồng bộ tổ máy số 1 phát điện lên lưới điện quốc gia

Thứ 7, 14.05.2022 | 07:14:29

  • Từ khóa