Thứ 4, 29/11/2023, 19:22[GMT+7]
Đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố phải thực chất, phản ánh đúng thực tiễn

Đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố phải thực chất, phản ánh đúng thực tiễn

Thứ 6, 27.05.2022 | 10:14:45

  • Từ khóa