Thứ 6, 23/02/2024, 00:24[GMT+7]
 Khu công nghiệp Hải Long vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư

Khu công nghiệp Hải Long vừa được Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư

Thứ 7, 12.11.2022 | 09:34:01

  • Từ khóa