Thứ 3, 31/01/2023, 23:51[GMT+7]
Tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tháo gỡ khó khăn nhằm bảo đảm cơ số thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ 4, 28.12.2022 | 10:05:21

  • Từ khóa