Thứ 3, 28/05/2024, 02:44[GMT+7]
Kiến Xương: Phấn đấu đến năm 2025 chuyển đổi được 344ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi thuỷ sản trong ao bán nổi

Kiến Xương: Phấn đấu đến năm 2025 chuyển đổi được 344ha đất trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi thuỷ sản trong ao bán nổi

Thứ 7, 08.04.2023 | 05:11:09

  • Từ khóa