Thứ 4, 26/06/2024, 04:11[GMT+7]
Khen thưởng 23 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xây dựng và phát triển hệ thống QTDND tỉnh Thái Bình giai đoạn 1993 - 2023

Khen thưởng 23 tập thể và 53 cá nhân có thành tích xây dựng và phát triển hệ thống QTDND tỉnh Thái Bình giai đoạn 1993 - 2023

Thứ 6, 25.08.2023 | 09:48:51

  • Từ khóa