Thứ 4, 06/12/2023, 07:23[GMT+7]
Thành phố Thái Bình khen thưởng 23 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Thành phố Thái Bình khen thưởng 23 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023

Thứ 5, 12.10.2023 | 11:00:45

  • Từ khóa