Thứ 2, 04/03/2024, 21:15[GMT+7]
Sáng nay, tại chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh công bố kết quả kiểm phiếu, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Sáng nay, tại chương trình Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh công bố kết quả kiểm phiếu, đồng thời thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Thứ 5, 07.12.2023 | 09:42:32

  • Từ khóa
Tỏa sáng y đức thầy thuốc Việt Nam
Tỏa sáng y đức thầy thuốc Việt Nam
6 ngày trước 2211 lượt nghe
Quy hoạch cảng biển ngoài khơi cửa Trà Lý