Thứ 6, 21/06/2024, 19:11[GMT+7]
Thái Bình: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng đạt gần 34.000 tỷ đồng

Thái Bình: Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của các tổ chức tín dụng đạt gần 34.000 tỷ đồng

Thứ 6, 17.05.2024 | 10:23:42

  • Từ khóa