Chủ nhật, 27/11/2022, 05:22[GMT+7]
Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ thông qua nhiều tờ trình có tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa 16 dự kiến sẽ thông qua nhiều tờ trình có tác động lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Thứ 4, 11.12.2019 | 15:21:39

  • Từ khóa