Thứ 7, 10/12/2022, 06:17[GMT+7]
Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI: chất vấn, trả lời chất vấn đúng, trúng các vấn đề cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XVI: chất vấn, trả lời chất vấn đúng, trúng các vấn đề cử tri quan tâm

Thứ 7, 14.12.2019 | 07:57:55

  • Từ khóa