Chủ nhật, 27/11/2022, 06:06[GMT+7]
Tham mưu ban hành quy định về việc đóng cửa tạm thời quán karaoke, rạp chiếu phim, quán game để phòng, chống dịch Covid -19

Tham mưu ban hành quy định về việc đóng cửa tạm thời quán karaoke, rạp chiếu phim, quán game để phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 3, 17.03.2020 | 16:12:29

  • Từ khóa