Thứ 5, 08/12/2022, 00:12[GMT+7]
Tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Tạm hoãn tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 2, 30.03.2020 | 13:48:31

  • Từ khóa