Thứ 6, 09/12/2022, 03:38[GMT+7]
Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về một số chính sách thu hồi đất

Ủy ban nhân dân tỉnh nghe và cho ý kiến về một số chính sách thu hồi đất

Thứ 4, 27.05.2020 | 10:11:04

  • Từ khóa