Thứ 4, 19/06/2024, 17:37[GMT+7]
Kiểm tra công tác xử lý sự cố sạt lở đất bên mang cống khu nuôi trồng thủy sản xã Thái Thượng

Kiểm tra công tác xử lý sự cố sạt lở đất bên mang cống khu nuôi trồng thủy sản xã Thái Thượng

Thứ 3, 04.08.2020 | 15:05:19

  • Từ khóa