Thứ 5, 08/12/2022, 09:50[GMT+7]
Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội

Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách đối với người được hưởng chế độ bảo trợ xã hội

Thứ 3, 08.09.2020 | 10:57:25

  • Từ khóa