Thứ 5, 08/12/2022, 10:46[GMT+7]
Người có thẻ BHYT có thể thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trên địa bàn tỉnh

Người có thẻ BHYT có thể thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác trên địa bàn tỉnh

Thứ 6, 02.10.2020 | 11:25:05

  • Từ khóa