Thứ 7, 10/12/2022, 06:07[GMT+7]
“Tạo mọi điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động để chăm lo tốt hơn đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động”- Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

“Tạo mọi điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động để chăm lo tốt hơn đời sống và bảo vệ quyền lợi cho người lao động”- Chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

Thứ 5, 29.10.2020 | 11:39:05

  • Từ khóa