Thứ 6, 09/12/2022, 09:46[GMT+7]
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt của các cơ quan, doanh nghiệp

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt của các cơ quan, doanh nghiệp

Thứ 4, 04.11.2020 | 09:52:24

  • Từ khóa