Thứ 3, 28/05/2024, 01:45[GMT+7]
Các huyện, thành phố trong tỉnh bắt đầu tổ chức khám sơ tuyển tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Các huyện, thành phố trong tỉnh bắt đầu tổ chức khám sơ tuyển tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021

Thứ 7, 14.11.2020 | 18:31:42

  • Từ khóa