Thứ 6, 24/05/2024, 10:32[GMT+7]
Chặng đường 90 năm qua, MTTQ tỉnh Thái Bình  đã phát huy tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Chặng đường 90 năm qua, MTTQ tỉnh Thái Bình đã phát huy tốt vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ 4, 18.11.2020 | 14:27:05

  • Từ khóa