Thứ 6, 09/12/2022, 02:16[GMT+7]
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021: Chặt chẽ, đúng quy định từ khâu sơ tuyển

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021: Chặt chẽ, đúng quy định từ khâu sơ tuyển

Thứ 7, 21.11.2020 | 08:38:46

  • Từ khóa