Thứ 2, 26/02/2024, 09:11[GMT+7]
Các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại từ 7 giờ ngày 10/3 nhưng không tổ chức lễ hội và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Các di tích, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh được hoạt động trở lại từ 7 giờ ngày 10/3 nhưng không tổ chức lễ hội và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Thứ 4, 10.03.2021 | 10:22:25

  • Từ khóa