Thứ 6, 23/02/2024, 01:40[GMT+7]
Tỉnh Thái Bình có 8 nhóm đề xuất, kiến nghị với EVN để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh Thái Bình có 8 nhóm đề xuất, kiến nghị với EVN để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thứ 6, 19.03.2021 | 12:20:45

  • Từ khóa