Thứ 5, 08/12/2022, 00:13[GMT+7]
Thống nhất chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch tại Thái Bình phải thực hiện trước 6 giờ 30 phút sáng và trước 17 giờ 30 phút chiều

Thống nhất chế độ thông tin báo cáo tình hình dịch tại Thái Bình phải thực hiện trước 6 giờ 30 phút sáng và trước 17 giờ 30 phút chiều

Thứ 6, 14.05.2021 | 10:00:23

  • Từ khóa