Thứ 4, 29/11/2023, 18:32[GMT+7]
“Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ”, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống

“Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ”, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn ngày bầu cử trong mọi tình huống

Thứ 7, 15.05.2021 | 07:22:02

  • Từ khóa