Thứ 2, 26/02/2024, 08:44[GMT+7]
Cuộc bầu cử của tỉnh Thái Bình đã diễn ra an toàn, đúng luật và thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,5%

Cuộc bầu cử của tỉnh Thái Bình đã diễn ra an toàn, đúng luật và thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn toàn tỉnh đạt 99,5%

Thứ 2, 24.05.2021 | 11:17:49

  • Từ khóa