Thứ 4, 29/11/2023, 19:51[GMT+7]
Ngày mai 19/6, sẽ có hơn 320 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về Thái Bình

Ngày mai 19/6, sẽ có hơn 320 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về Thái Bình

Thứ 6, 18.06.2021 | 11:06:04

  • Từ khóa