Thứ 4, 29/11/2023, 18:57[GMT+7]
Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/6

Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào ngày 24/6

Thứ 4, 23.06.2021 | 10:38:15

  • Từ khóa