Thứ 3, 29/11/2022, 07:37[GMT+7]
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy được tổ chức từ ngày 22 – 23/7/2021

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thái Thụy được tổ chức từ ngày 22 – 23/7/2021

Thứ 4, 21.07.2021 | 11:37:17

  • Từ khóa