Thứ 2, 26/02/2024, 08:39[GMT+7]
Thêm 301 cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên y Thái Bình lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thêm 301 cán bộ, nhân viên, giảng viên, sinh viên y Thái Bình lên đường chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ 3, 24.08.2021 | 10:17:33

  • Từ khóa