Thứ 4, 29/11/2023, 19:09[GMT+7]
 Thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình: Đề nghị người dân cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"

Thông báo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình: Đề nghị người dân cài đặt ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"

Thứ 3, 07.09.2021 | 16:42:42

  • Từ khóa