Thứ 6, 02/12/2022, 12:16[GMT+7]
Năm 2022 triển khai chính thức phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ tỉnh

Năm 2022 triển khai chính thức phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” trong toàn Đảng bộ tỉnh

Thứ 6, 26.11.2021 | 10:02:01

  • Từ khóa