Thứ 6, 02/12/2022, 14:12[GMT+7]
560 thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên vòng 2 môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021

560 thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên vòng 2 môn thi nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2021

Thứ 2, 29.11.2021 | 09:24:14

  • Từ khóa