Thứ 3, 06/12/2022, 08:52[GMT+7]
Phường Hoàng Diệu cần khẩn trương truy vết, có các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19

Phường Hoàng Diệu cần khẩn trương truy vết, có các biện pháp khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19

Thứ 7, 18.12.2021 | 09:15:40

  • Từ khóa