Thứ 2, 05/12/2022, 04:42[GMT+7]
Phải xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Phải xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Thứ 5, 30.12.2021 | 10:53:46

  • Từ khóa