Thứ 2, 26/02/2024, 07:43[GMT+7]
Tối nay (ngày 7/1), Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

Tối nay (ngày 7/1), Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

Thứ 6, 07.01.2022 | 09:55:47

  • Từ khóa