Thứ 4, 29/11/2023, 19:03[GMT+7]
Thái Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

Thái Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư, 55 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ năm

Thứ 7, 08.01.2022 | 11:51:44

  • Từ khóa